دوشنبه 8 آذر 1400   13:06:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آیین نامه ها آموزشی و تحصیلات تکمیلیبيشتر
یکشنبه 16 خرداد 1389 دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی

دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی

دانلود فایل PDF آئین نامه