چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401   01:08:32
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آئین نامه های آموزشی
دوشنبه 18 مرداد 1389 آئین نامه وزارتی آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ماقبل 94

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانلود فایل PDF آئین نامه