شنبه 20 خرداد 1402   04:25:49
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
سیامک جعفری

سیامک جعفری

سیامک جعفری

سمت: رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه

تلفن محل کار: 32355369

تلفن داخلی: 322

پست الکترونیکی: s.jafari@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری