یکشنبه 6 خرداد 1403   22:49:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
سیامک جعفری

سیامک جعفری

سیامک جعفری

سمت: رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه

تلفن محل کار: 32457378

تلفن داخلی: 322

پست الکترونیکی: s.jafari@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری