معرفی کارکنان
دکتر مسیب زهره وند

1392/11/1 سه‌شنبه

دکتر مسیب زهره وند

سمت: سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32456511

تلفن داخلی: 283