یکشنبه 6 خرداد 1403   23:43:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

سمت: رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن محل کار: 32457315

تلفن داخلی: 218

سوابق تحصیلی:
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی