شنبه 20 خرداد 1402   03:24:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

سمت: سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

تلفن محل کار: 32355328

تلفن داخلی: 303