چهارشنبه 17 خرداد 1402   20:23:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمدرضا گیلی

دکتر محمدرضا گیلی

دکتر محمدرضا گیلی

سمت: سرپرست گروه علوم و مهندسی محیط زیست

تلفن داخلی: 432

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MGili