شنبه 20 خرداد 1402   04:04:27
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
شیرین غیاثوند

شیرین غیاثوند

شیرین غیاثوند

سمت: کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355450

تلفن داخلی: 440

پست الکترونیکی: Saba.ghiasvand@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت