شنبه 20 خرداد 1402   04:44:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر سیده ثمر مرتضوی

دکتر سیده ثمر مرتضوی

دکتر سیده ثمر مرتضوی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن داخلی: 431