یکشنبه 6 خرداد 1403   23:09:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر داود محمدرضایی

دکتر داود محمدرضایی

دکتر داود محمدرضایی

سمت: سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32457491

تلفن داخلی: 430

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~DMohammadrezaei