شنبه 20 خرداد 1402   05:22:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
محمد شمس بخش

محمد شمس بخش

محمد شمس بخش

سمت: کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن محل کار: 32355451

تلفن داخلی: 408

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مدیریت