دوشنبه 20 آذر 1402   15:08:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخباربيشتر
تفاهم نامه با فروشگاه لوستر خورشید شب، پوشاک محمدی و فرش اولیائی فروشگاه محمدی: خیابان شهید وفایی (خ بروجرد)، ابتدای خیابان صفرخانیان (بازار روز قدیم)
خورشید شب: بلوار مطهری، چهارراه برق بالا
فرش اولیائی: خیابان فخریه، روبروی مدرسه فخریه
 
فايلها
معرفي نامه خورشيد شب.pdf 100.874 KB
تعهد نامه پوشاک محمدي.pdf 108.305 KB
معرفي نامه پوشاک محمدي.pdf 100.89 KB
تعهد نامه خورشيد شب.pdf 108.722 KB
معرفي نامه فروشگاه فرش اوليايي.pdf 101.962 KB
تعهد نامه بازپرداخت خريد کالا از فروشگاه فرش اوليايي.pdf 108.193 KB