دوشنبه 4 تیر 1403   08:31:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان
دانشجویان عزیزی که کارنامه سلامت خود را در سال تحصیلی جدید تکمیل نکرده اند هرچه سریع تر به تکمیل آن اقدام نمایند؛ در غیر این پیامدهای عدم تکمیل کارنامه سلامت برعهده خود دانشجو می باشد.
لینک دسترسی به سایت: https://ch.saorg.ir