جمعه 31 فروردین 1403   04:45:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

فرم ليستي

سامانه ثبت نام فراخوان حمایت از برگزاری رویدادها و کارگاه‌های ترویجی تخصصی در سطح استانی و ملی
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی * عنوان شرکت کننده
* تلفن همراه پست الکترونیک
اطلاعات طرح یا پیشنهاد
* عنوان طرح یا پیشنهاد
//\\ محورهای ارسال پیشنهاد (امکان انتخاب چند محور مرتبط وجود دارد)
بارگذاری فایل(کاربرگ پیوست اطلاعیه فراخوان را تکمیل نموده و بارگذاری نمائید، در صورت داشتن پیوست همه فایل های مد نظر را با حجم بهینه فشرده نموده و بارگذاری کنید)
* بارگذاری کاربرگ