یکشنبه 6 خرداد 1403   22:49:39
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمد بشیرگنبد

دکتر محمد بشیرگنبد

دکتر محمد بشیرگنبد

سمت: سرپرست گروه مهندسی طبیعت

تلفن محل کار: 32457493

تلفن داخلی: 436

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MBashirgonbad