همایش ها و رویدادها

سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش
زمان: چهارشنبه 7 مهر 1395
مكان: دانشگاه ملایر
برگزار كنندگان: پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر

 
سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش در دانشگاه ملایر برگزار شد
سایت همایش