همایش ها و رویدادها

همایش ملی انگور و کشمش
زمان: دوشنبه 1 اسفند 1390
مكان: دانشگاه ملایر
برگزار كنندگان: پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر

سایت همایش