همایش ها و رویدادها

اصول و روش های نوین پرورش انگور
زمان: چهارشنبه 16 بهمن 1398
مكان:

کارگاه آموزشی با عنوان " اصول و روش های نوین پرورش انگور" روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن 98 از ساعت 9 الی 13 در دانشکده عمران و معماری آمفی تئاتر حافظ برگزار می گردد. ضمنا سخنران ویژه کارگاه آقای دکتر علی عبادی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران می باشند.