همایش ها و رویدادها

دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش
زمان: پنجشنبه 18 مهر 1392
مكان: دانشگاه ملایر، پژوهشکده انگور و کشمش
سایت همایش