كوچك يا بزرگ كردن بخش :.صندوق قرض الحسنه کارکنان
سه‌شنبه 14 اسفند 1397 رسالت هیأت مدیره

ü        ارائه خدمت بی منت به اعضای محترم

ü         افزایش کارآیی، تعهد، تخصص گرایی، نمایش رفتار حرفه ای و شایسته سالاری

ü        ایمان و اعتقاد به کارآمدی قرض الحسنه مطابق آموزه های اسلامی

ü        امانت داری، پاکدستی، صداقت و رازداری

ü        خلاقیت و نوآوری به منظور ارائه و بهبود کمی و کیفی خدمات قرض الحسنه

 

بيشتر