دستگاه های آزمایشگاهیبيشتر
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 طیف سنج پراش پرتو ایکس


توضيحات:

آزمایشگاه مربوطه:آزمایشگاه مرکزی شهید فرهاد توسکی دانشگاه ملایر

خاصیت اندازه گیری:  فیزیکی، ساختار ، اندازه

شماره تماس آزمایشگاه:08132355414

عنوان دستگاه: X-Ray Diffraction Spectrometer

زمینه کاربردی: مهندسی و علوم پایه

محدودیتهای دستگاه: اندازه گیری از 10 درجه تا 80 درجه میباشد

ساعت ارایه خدمات: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح تا 16 بعد از ظهر