دستگاه های آزمایشگاهیبيشتر
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا sykam


توضيحات:

آزمایشگاه مربوطه:آزمایشگاه مرکزی شهید فرهاد توسکی دانشگاه ملایر

خاصیت اندازه گیری:  فیزیکی و شیمیایی

شماره تماس آزمایشگاه:08132355414

عنوان دستگاه: High Performance Liquid Chromatography 

تجهیزات جانبی دستگاه :ستون c8-c18 (  15 و 25 سانتی متر)-دتکتور uv

ساعت ارایه خدمات: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح تا 16 بعد از ظهر