دستگاه های آزمایشگاهیبيشتر
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 طیف سنج جذب اتمی analytikjena novAA400


توضيحات:

آزمایشگاه مربوطه:آزمایشگاه مرکزی شهید فرهاد توسکی دانشگاه ملایر

خاصیت اندازه گیری:  غلظت

شماره تماس آزمایشگاه:08132355414

عنوان دستگاه: Atomic Absorption Spectrophotometer

تجهیزات جانبی دستگاه :کوره گرافیتی ،شعله ،هایدرید

ساعت ارایه خدمات: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح تا 16 بعد از ظهر