دوشنبه 10 آذر 1399   23:08:22
اخبار
تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته سال تحصیلی 1400-1399 (بدون شرکت در آزمون)
مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته سال تحصیلی1400-1399 (بدون شرکت در آزمون) تا 15 مردادماه سال جاری تمدید شد.