اخبار

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

1398/11/23 چهارشنبه

به اطلاع دانشجویان دکتری پژوهش محور پژوهشکده و سایر علاقمندان می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری دو تن از دانشجویان گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری پژوهشکده در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی مطابق با جدول ذیل برگزار می گردد.

دانشجو

 رشته  دکتری پژوهش محور

 عنوان پایان نامه

 اساتید راهنما

 اساتید مشاور

تاریخ

ساعت

وحید کوشکی

 

رشته صنایع غذایی

 گرایش میکروبیولوژی

فرمولاسیون نوشیدنی فراویژه (سین بیوتیک )

 بر پایه کنستانتره کشمش به روش سطح پاسخ و

الگوریتم ژنتیک و پیش بینی زمان ماندگاری آن

با استفاده از منطق فازی

دکتر آرش بابایی

دکتر معصومه مهربان سنگ آتش

دکتر امید صفری

شنبه

26 بهمن 98

12

شیوا بیلانکوهی

رشته صنایع غذایی

گرایش شیمی مواد غذایی

بررسی ویژگی­های کلوئیدی و آنتی اکسیدانی نانوحامل­های لیپیدی حاوی عصارۀ انگور 

دکتر امیر پورفرزاد

دکتر بابک قنبرزاده

دکتر حامد همیشه کار

دکتر موسی رسولی

چهارشنبه

30 بهمن 98

14