طرح ها و پایان نامه ها با کد اخلاق در پژوهش
مرتب سازی u
# نام و نام خانوادگی پژوهشگرعنوان طرح یا پایان نامهانتخاب نوع پژوهشکد اخذ شده
1علی نوری
مقایسه اثر بخشی روش های تدریس گفت و شنود سقراطی و سخنرانی در یادگیری علوم تجربی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.013
2یداله قاسمی پور
نقش میانجی ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در رابطه بین خودشناسی واعتیاد به فضای مجازی در دانش‌آموزان دارای اهمال‌کاری تحصیلی
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.014
3یداله قاسمی پور
مقایسه ناگویی هیجانی، میزان پختگی مکانیزم های دفاعی و علائم اضطراب در افراد با و بدون گرایش به روابط فرازناشویی
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.015
4یداله قاسمی پور
نقش میانجی خشم پنهان در رابطه‌ بین ناکامی با ناپختگی مکانیزم‌های دفاعی و مشکلات جسمی
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.016
5یداله قاسمی پور
رابطه بین خشونت خانگی و مشکلات جسمانی و روانی کودکان و نوجوانان
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.017
6یداله قاسمی پور
رابطه بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و رفتارهای خودمراقبتی در نوجوانان
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.018
7یداله قاسمی پور
رابطه بیش والدگری با اهمال کاری و استرس تحصیلی: نقش میانجی خودتعیین گری
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.019
8آرش بابایی
بررسی امکان تولید نوشیدنی غیرالکلی انگور فراسودمند حاوی پاراسایکوبیوتیک‌ها با قابلیت کاهش استرس
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.012
9سعید آریاپوران
رفتارهای خموده و مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان قبل و حین قرنطینه کوید- 2019
طرح پژوهشی
IR.MALAYERU.REC.1399.001
10مریم رحیمی
کنترل، مهار و درمان ویروس sars-cov2 با استفاده از نانو ذره مغناطیسی حاوی ساختار گیرنده ویروس) آنزیم ACE2 ( به سمت بافت هدف
طرح پژوهشی
IR.MALAYERU.REC.1399.015
11ابراهیم غلامی حاتم
تشخیص علت فوت با روش غیر تهاجمی از طریق آنالیز عنصری خون به روش PIXE
طرح پژوهشی
IR.MALAYERU.REC.1399.017
12محسن نظرزاده زارع
بررسی بهره وری پژوهشی اعضای هیأت علمی همخون و غیرهمخون در حوزه‌های علوم انسانی، رفتاری، فنی – مهندسی و علوم پزشکی
طرح پژوهشی
IR.MALAYERU.REC.1399.018
13عباس خاکپور
بررسی تجربه زیسته اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در کلاس‌های مجازی در دوران کرونا
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1399.019
14عیسی سلگی
پایش زیستی فلزات سنگین در پرهای کبوتر چاهی(columba livia)و کبوتران خانگی(coluomba livia domestica)در محیط شهری همدان
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.001
15مهدی عبداله زاده رافی
نقش واسطه ‌ای خوش ‌بینی در رابطه بین طرح‌ واره‌ها و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به بیماری های خاص
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.002
16مهدی عبداله زاده رافی
بررسی نقش تعدیل گر تجربیات خیرخواهانه در رابطه بین آزاردیدگی دوره کودکی و فرزندپروری فعلی والدین
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.003
17مهدی عبداله زاده رافی
نقش میانجی خستگی از دلسوزی در رابطه بین مشکلات هیجانی مادر و مشکلات هیجانی رفتاری کودکان با نیازهای ویژه
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.004
18محسن نظرزاده زارع
ارزیابی شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی در تعاملات بین المللی: راهبردی برای حرکت به سمت بین المللی شدن
طرح پژوهشی
IR.MALAYERU.REC.1400.005
19سعید آریاپوران
مقایسه صمیمیت و رضایت زناشویی در مشاوران مدارس با و بدون خستگی از دلسوزی
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.006
20سعید آریاپوران
شیوع استرس آسیب زای ثانویه در همسران جانبازان در دوره شیوع کرونا: نقش صمیمیت زناشویی، حل تعارض زناشویی و رضایت زناشویی
پایان نامه
IR.MALAYERU.REC.1400.007
12>>>