آلبوم تصاویر
چهارشنبه 23 مهر 1393 آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
آزمایشگاه مرکزی شهید فرهاد توسکی
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
دستگاه Deep Freeze
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
دستگاه PLC

آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
استودیو آموزشی، تلویزیونی شهید سنجری
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه

کروماتوگرافی گازیGC


آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
لابراتوار زبان
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
ژرمیناتور
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
دستگاه اندازه گیری ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
سانتریفیوژ یخچالدار

آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ملایر   
1393/7/26 شنبه
آزمایشگاه ماشین - گروه برق