پژوهشکده انگور و کشمش

یکشنبه 30 بهمن 1390 اعضای هیأت علمی تمام وقت و پاره وقت پژوهشکده به تفکیک گروه های پژوهشی

پژوهشگران گروه پژوهشی به زراعی و به نژادی انگور

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه علمی

نوع همکاری

محل خدمت فعلی در صورتیکه پاره‌وقت باشند

تمام وقت

(مأموریت 50%)

پاره وقت

درجه تحصیلی

رشته و گرایش

مرتبه

1*

موسی رسولی

دکتری

علوم باغبانی-

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دانشیار

*

 

 

2

مجید رستمی بروجنی

دکتری

زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

استادیار

*

 

 

3

روح اله کریمی

دکتری

علوم باغبانی-

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استادیار

*

 

 

4

زهرا موحدی

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

*

 

 

5

بهروز محمدپرست

دکتری

بیوتکنولوژی گیاهی

استادیار

*

 

 

6

رضا الماسی نهنجه

دکتری

ویروس شناسی

استادیار

*

 

 

7

محمد عبدلی

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

*

 

 

8

مهدی قبولی

دکتری

بیوتکنولوژی کشاورزی

استادیار

*

 

 

9

سهیلا سادات هاشمی

دکتری

علوم خاک –پیدایش و رده بندی خاک

استادیار

*

 

 

10

محبوبه ضرابی

دکتری

علوم خاک-  شیمی و حاصلخیزی

استادیار

*

 

 

11

حسین رضایی

کارشناسی ارشد

مکانیک ماشینهای کشاورزی

مربی

*

 

 

12

عبدالرضا احمدی

دکتری

علوم علفهای هرزشناسایی و مبارزه با علفهای هرز

استادیار

 

*

دانشگاه لرستان

13

داود کولیوند

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- ویروس های گیاهی

استادیار

 

*

دانشگاه زنجان

14

علی عبادی

دکتری

علوم باغبانی-بیوتکنولوژی کشاورزی

استاد

 

*

دانشگاه تهران

15

محمود اثنی عشری

دکتری

بیوتکنولوژی در باغبانی

استاد

 

*

دانشگاه بوعلی سینا

16

منصور غلامی

دکتری

فیزیولوژی درختان میوه

استاد

 

*

دانشگاه بوعلی سینا

17

احمد ارشادی

دکتری

علوم باغبانی-

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دانشیار

 

*

دانشگاه بوعلی سینا

18

حسن ساریخانی

دکتری

علوم باغبانی

دانشیار

 

*

دانشگاه بوعلی سینا

19

محمد علی نجاتیان

دکتری

علوم باغبانی- میوه کاری

دانشیار

 

*

مرکز تحقیقات قزوین

 

 

پژوهشگران گروه پژوهشی علوم محیطی

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه علمی

نوع همکاری

محل خدمت فعلی در صورتیکه پاره‌وقت باشند

تمام وقت

(مأموریت 50%)

پاره وقت

درجه تحصیلی

رشته و گرایش

مرتبه

1*

شهریار مهدوی حاجیلویی

دکتری

علوم خاک- 

شیمی و حاصلخیزی

استادیار

*

 

 

2

حمید نوری

دکتری

آب و هوا شناسی

استادیار

*

 

 

3

علیرضا ایلدرمی

دکتری

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

دانشیار

*

 

 

4

کامران شایسته

دکتری

محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست

استادیار

*

 

 

5

عیسی سلگی

دکتری

محیط زیست- آلودگی

استادیار

*

 

 

6

ثمر مرتضوی

دکتری

محیط زیست- آلودگی

استادیار

*

 

 

7

نسرین حسن زاده

دکتری

محیط زیست- آلودگی

استادیار

*

 

 

8

بهناز عطائیان

دکتری

خاکشناسی

استادیار

*

 

 

9

معصومه ملکی

دکتری

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

استادیار

*

 

 

10

مریم رحیمی

دکتری

زیست شناسی

استادیار

*

 

 

11

بهنوش فرخ زاده

دکتری

آبخیزداری

استادیار

*

 

 

12

داود اخضری

دکتری

مرتع و آبخیزداری

استادیار

*

 

 

13

محمد پیری

دکتری

اقتصاد- علوم اقتصادی

استادیار

*

 

 

14

فتانه یاراحمدی

دکتری

مدیریت بازاریابی

استادیار

*

 

 

15

امید چتر آبگون

دکتری

آمار

استادیار

*

 

 

16

میرمهرداد میرسنجری

دکتری

علوم محیط زیست

استادیار

*

 

 

17

مریم بیات ورکشی

دکتری

آبیاری و زهکشی

استادیار

*

 

 

18

حمید زارع ابیانه

دکتری

مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

دانشیار

 

*

دانشگاه بوعلی سینا

19

صفر معروفی

دکتری

هیدرولوژی و منابع آب

استاد

 

*

دانشگاه بوعلی سینا

 

پژوهشگران گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری انگور

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه علمی

نوع همکاری

محل خدمت فعلی در صورتیکه پاره‌وقت باشند

تمام وقت

(مأموریت 50%)

پاره وقت

درجه تحصیلی

رشته و گرایش

مرتبه

1*

اعظم شیری

دکتری

شیمی آلی

استادیار

*

 

 

2

آرش بابایی

دکتری

میکروبیولوژی- بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

*

 

 

3

محمد مرادی

دکتری

شیمی تجزیه

استادیار

*

 

 

4

علیرضا سلیمانی

دکتری

شیمی کاربردی

استادیار

*

 

 

5

هادی بیگی نژاد

دکتری

شیمی کاربردی

استادیار

*

 

 

6

ابراهیم غلامی حاتم

دکتری

فیزیک هسته ای

استادیار

*

 

 

7

علی شانقی

دکتری

مهندسی مواد- خوردگی

استادیار

*

 

 

8

عباس زمانی بوزندانی

دکتری

شیلات

استادیار

*

 

 

9

مجتبی یاری

دکتری

علوم طیور- تغذیه نشخوارکنندگان

استادیار

*

 

 

10

میلاد منافی

دکتری

علوم طیور

دانشیار

*

 

 

11

امیر پورفرزاد

دکتری

صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

استادیار

 

*

دانشگاه گیلان

12

مصطفی کرمی

دکتری

صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

استادیار

 

*

دانشگاه بوعلی سینا-

دانشکده صنایع غذایی بهار

13

آریو امامی فر

دکتری

صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

استادیار

 

*

دانشگاه بوعلی سینا-

دانشکده صنایع غذایی بهار