پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:52:08
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
تقویم آموزشی
دوشنبه 16 خرداد 1401 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

انتخاب واحد اینترنتی به تفکیک سال ورود
ورودي‌98 وماقبل شنبه 19شهریور1401 دانشجویان کلیه رشته‌ها
ورودي99 یکشنبه 20شهریور1401 دانشجویان کلیه رشته‌ها
ورودي1400 دو‌شنبه 21شهریو1401 دانشجویان کلیه رشته‌ها
جامانده‌های همه ورودیها سه شنبه الی جمعه    22 الی25شهریور‌1401
انتخاب واحد دانشجویان میهمان از19 شهریور الی25شهریور1401
درخواست مرخصی شنبه الی چهارشنبه 26 شهریور الی30 شهریور1401
شروع كلاسها یکشنبه 27 شهریور1401

حذف و اضافه اینترنتی به تفکیک سال ورود
ورودي98 و‌ماقبل دوشنبه 28شهریور1401 دانشجویان کلیه رشته‌ها
ورودي99 سه‌شنبه 29شهریور1401
ورودي1400 چهارشنبه 30 شهریور1401
همه ورودیها و‌جاماندهها ‌پنج شنبه و جمعه 31 شهریور و1 مهر1401
حذف تک درس شنبه الی چهار‌شنبه ‌19 الی23 آذر1401
ارزشیابی اساتید تحت وب از 26 آذر الی 15دی 1401
امتحانات دروسعملی وآزمایشگاهی شنبه الی‌چهار‌شنبه 3 دی ماه الی‌‌14 دی ماه 1401
پايان كلاسهای نیمسال اول-1401 چهار‌شنبه 14‌‌ دی 1401
شروع امتحانات شنبه 17دی1401
پايان امتحانات سه‌شنبه 4 بهمن1401
تذکر1: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده‌‌4 و مادههای12و13 آییننامه شماره 18503 مورخ10/7/89 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌‌آوری انجام شده و طی ابلاغیه 19718/4/41 مورخ 3/2/1391 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌میهماني، انتقالي و تغيير رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه صورت میگیرد".
تذکر2: لازم به ذکراستکه امتحانات دروس عمومی در روزهای دوشنبه19دی و26دیماه 1401 برگزار خواهد شد.
فايلها
تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1401.pdf 128.854 KB