دوشنبه 8 آذر 1400   12:39:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
تقویم آموزشی
دوشنبه 15 دی 1399 تقویم آموزشی نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 (992)

انتخاب واحد اینترنتی به تفکیک سال ورود
ورودي‌96و ماقبل شنبه 25 بهمن99 دانشجویان‌‌کلیه رشته‌ها
ورودي97 یکشنبه 26 بهمن99 دانشجویان‌کلیه رشته‌ها
ورودي98 دو‌شنبه 27 بهمن99 دانشجویان‌کلیه رشته‌ها
ورودی 99 سهشنبه 28بهمن99 دانشجویان‌کلیه رشته‌ها
جامانده‌های همه ورودیها چهارشنبه الی جمعه 29بهمن99الی‌1 اسفند‌99
                      انتخاب واحد دانشجویان میهمان از25بهمن99 الی1 اسفند‌99
درخواست مرخصی شنبه الی چهارشنبه    2 اسفند99الی 6 اسفند 99
شروعكلاسها شنبه 2 اسفند99

حذف و اضافه اینترنتی به تفکیک سال ورود
ورودي‌96‌و‌ماقبل دوشنبه 4 اسفند99
ورودي97 سه‌شنبه 5 اسفند99
ورودي98 چهار‌شنبه‌ 6 اسفند99
ورودی 99 پنج‌شنبه 7 اسفند99
همه ورودیها و‌جامانده‌ها جمعه 8 اسفند99
حذفتک درس شنبه الی چهار‌شنبه 1 خرداد‌1400 لغایت 5 خرداد‌1400
ارزشیابی اساتید تحت وب از 15خرداد1400لغایت 3تیر1400
امتحانات دروس عملی وآزمایشگاهی ‌دوشنبه الیپنج‌شنبه 22 خرداد الی3 تیرماه‌1400
پايان كلاسهای نیمسال992 پنج‌شنبه 3 تیر1400
شروع امتحانات شنبه 5 تیر1400
پايان امتحانات دوشنبه 21 تیر1400

تذکر: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده4و مادههای 12و13 آیین نامه شماره 18503 مورخ 10 مهر 89 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌‌آوری انجام شده وطی ابلاغیه 19718/4/41 مورخ 3 اردیبهشت 1391 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌مهماني، انتقالي، وتغيير رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه صورت میگیرد".
تذکر1:لازم به ذکراستکه امتحانات دروس عمومی در روزهای یکشنبه6 تیر ویکشنبه‌13 تیر1400برگزارخواهد شد.
تذکر2:هرگونه تغییر در برنامه امتحانات ناشی از برگزاری کنکور سراسری متعاقباً اعلام می‌شود.
فايلها
تقويم آموزشي نهايي نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399 (992).pdf 477.552 KB