كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آیین نامه ها
یکشنبه 18 تیر 1396 دستورالعمل حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان

دستورالعمل حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان

در راستای حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان، دفتر حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه ملایر برای مقالات دانشجویی  ارایه شده در همایشهای معتبر و همچنین مقالات علمی پژوهشی و ISI  با تایید مدیر گروه آموزشی و همچنین مدیر امور پژوهشی دانشگاه و نیز ذکر نام استاد مربوطه از دانشگاه ملایر تسهیلاتی به شرح زیر ارایه می نماید:

در دوره کارشناسی:

        ارایه یک مقاله علمی پژوهشی یا ISI مورد تایید تا مبلغ 3000000 ریال

در دوره کارشناسی ارشد :

        هزینه ارایه یک مقاله در همایش های معتبر تا 1200000 ریال

        ارایه دو مقاله علمی پژوهشی یا ISI مورد تایید تا مبلغ 3000000 ریال

در دوره دکتری:

        هزینه ارایه دو مقاله در همایش های معتبر تا 1200000 ریال

        ارایه 4 مقاله که یک مقاله منحصر به رساله باشد و دریافت تشویقی 3 مقاله علمی پژوهشی یا ISI مورد تایید تا مبلغ 4000000 ریال

 

 جهت برخورداری از شرایط فوق لازم است  فرمهای پیوست توسط دانشجوی متقاضی تکمیل و به همراه فیش واریزی و گواهی ارایه مقاله از سوی دبیرخانه همایش به دفتر استعدادهای درخشان ارایه گردد.

همچنین جهت دریافت هزینه مقالات دانشجو در طی دوران تحصیل و حتی پس از فارغ التحصیلی نیز می تواند با ارایه مقاله چاپ شده و یا گواهی پذیرش مربوطه در خصوص دریافت هزینه اقدام نماید.

فايلها
فرمهاي حمايت مالي از مقالات دانشجويي.pdf 479.064 KB
بيشتر