چهارشنبه 17 خرداد 1402   18:52:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنانبيشتر
کبری پورمتقی

کبری پورمتقی

کبری پورمتقی

سمت: رئیس اداره دبیرخانه

تلفن محل کار: 32355388

تلفن داخلی: 257