یکشنبه 3 بهمن 1400   10:02:32
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنانبيشتر
محمد شمس بخش

محمد شمس بخش

سمت: مدیر امور عمومی

تلفن محل کار: 32355401

تلفن داخلی: 560

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مدیریت