چهارشنبه 17 خرداد 1402   18:13:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنانبيشتر
فریدون زندی مقدم

فریدون زندی مقدم

فریدون زندی مقدم

سمت: کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی

تلفن محل کار: 32355467

تلفن داخلی: 253