شنبه 9 مهر 1401   02:51:00
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
مجید جباری

مجید جباری

مجید جباری

سمت: رئیس اداره اعتبارات و تعهدات

تلفن محل کار: 32355468

تلفن داخلی: 243