شنبه 9 مهر 1401   02:32:15
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
حسین سعیدی خواه

حسین سعیدی خواه

حسین سعیدی خواه

سمت: رئیس اداره اموال

تلفن داخلی: 263

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی