شنبه 1 مهر 1402   12:57:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر مسعود رضوانی جلال

دکتر مسعود رضوانی جلال

دکتر مسعود رضوانی جلال

سمت: سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تلفن محل کار: 32355391

تلفن داخلی: 333