چهارشنبه 17 خرداد 1402   19:53:59
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

سمت: سرپرست گروه مهندسی معدن

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MYousefi