پنجشنبه 9 تیر 1401   23:10:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
علی بهنام

علی بهنام

علی بهنام

سمت: کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32225316

تلفن داخلی: 262