جمعه 10 تیر 1401   00:02:32
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
عباس خلیلی

عباس خلیلی

عباس خلیلی

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32232346

تلفن داخلی: 201