چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401   02:11:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
راضیه سلیمانی

راضیه سلیمانی

راضیه سلیمانی

سمت: مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس امور قرآنی و امور فرهنگی خوابگاه ها

تلفن محل کار: 32355423

تلفن داخلی: 342

دورنگار: 32355423

پست الکترونیکی: raziyeh_soleymani@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد فقه و حقوق