شنبه 1 مهر 1402   12:47:49
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر عیسی سلگی

دکتر عیسی سلگی

دکتر عیسی سلگی

سمت: سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355390

تلفن داخلی: 278