شنبه 1 مهر 1402   12:39:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

امیرحسین ناصرپور

امیرحسین ناصرپور

امیرحسین ناصرپور

سمت: کارشناس دفتر ریاست

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 201

دورنگار: 32456501

پست الکترونیکی: a.naserpour@chmail.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت