شنبه 13 آذر 1400   05:36:10
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر عبدالحسین صالح

1394/2/21 دوشنبه

دکتر عبدالحسین صالح

سمت: مسئول پیگیری امور گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تلفن محل کار: 32355486

پست الکترونیکی: industry@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی برق