دوشنبه 8 خرداد 1402   09:08:39
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افرادبيشتر
کبری پورمتقی

کبری پورمتقی

کبری پورمتقی

سمت: رئیس اداره دبیرخانه

تلفن محل کار: 32355388

تلفن داخلی: 257