چهارشنبه 17 خرداد 1402   19:13:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر سید سجاد کاظمی

دکتر سید سجاد کاظمی

دکتر سید سجاد کاظمی

سمت: مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

تلفن محل کار: 32355368

تلفن داخلی: 224