دوشنبه 8 خرداد 1402   09:30:25
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمد رضا محبی فر

دکتر محمد رضا محبی فر

دکتر محمد رضا محبی فر

سمت: رییس گروه همکاریهای علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی

تلفن محل کار: 32355416

تلفن داخلی: 216

پست الکترونیکی: international@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MMohebifar