دوشنبه 8 خرداد 1402   09:26:43
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

سمت: رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 201-202

دورنگار: 32456501