شنبه 20 خرداد 1402   05:29:40
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر یاسین حسینی

دکتر یاسین حسینی

دکتر یاسین حسینی

سمت: مدیر گروه تربیت بدنی

پست الکترونیکی: yasin.hoseiny@gmail.com

سوابق تحصیلی:
دکتری بیومکانیک ورزشی


صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~yhoseini