چهارشنبه 17 خرداد 1402   17:58:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخباربيشتر
منقضی شده است اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه (سال 97-98)

 با توجـه به اینکه بیمه درمان تکمیلی همکاران محترم با شرکت بیمه سینا از تاریخ 1 دی 97 لغایت 30 آذر  98 با شرایط و تعهدات مندرج در فرم شماره 1 و 2  منعقد خواهد شد ، خواهشمند است همکاران با توجه به موارد ذیل اقدام نمایند.

الف) متقاضیان جدید عضویت در بیمه تکمیلی فقط فرم شماره 1 را  تکمیل نمایند.

ب) همکارانی که در قرارداد قبلی 1 دی 96 لغایت 30 آذر 97  بیمه بوده و خواهان ایجاد تغییرات (حذف و اضافه ، انصراف کلی تمایل) می‌باشند فرم شماره 2 را تکمیل نمایند.

ج) در غیر اینصورت به منزله عدم تغییرات تلقی شده و بیمه آنان همانند سال قبل تمدید می‌گردد .

توجه : در ضمن همکاران محترم فرم‌های مربوطه را پس از تکمیل تا 5 دی 97  به  امور اداری ارسال نموده تا اقدام لازم معمول گردد. لازم به ذکر است بعد از تاریخ مذکور به هیچ‌ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

امور اداری دانشگاه

فايلها
فرم شماره 1 - فرم ثبت نام بيمه درمان تكميلي .pdf 120.482 KB
فرم شماره 2 - فرم اعلام تغييرات .pdf 67.628 KB
شرايط و تعهدات بيمه درمان تكميلي .pdf 382.851 KB